top of page

Yoola Knitter

ה Knitter משמש ככלי עבודה לסריגה באמצעות חוטי מתכת.
כיוצרת ומפתחת פיתחה יולה טכניקת סריגה, דגמים וכלים המאפשרים ללקוחות ליצור בעצמם.ן מגוון רחב של תכשיטים ואובייקטים.
ה knitter מורכב ממספר חלקים (פלסטיק ומתכת )הנעים סביב ציר משותף ומאפשרים חליצה קלה ומהירה של אובייקט סרוג.
מגוון המוצרים והכלים מיוצרים משווקים תחת המותג Yoola.

(עיצוב, תכנון וייצור : בריבוע)

bottom of page