top of page

הצהרת נגישות

    

אתר בריבוע עיצוב תעשייתי בע"מ מתאים את האתר לדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי, ומשתמש בבדיקותיו בקוראי מסך מסוג Jaws ו- NVDA.

האתר מקפיד על כך שנכסיו הדיגיטליים עומדים בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 (להלן: "התקנות") ברמת AA, וכן, מיישמת את המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

האתר פועל בהתאם להנחיות רשות התקשוב להנגשת יישומים בדפדפני אינטרנט.

הדפים באתר עומדים בתקן בדרגה AA. כלומר, עומדים בקריטריונים של נגישות לרמה AA, המפורטים בהנחיות הנגישות לאינטרנט:
באנגלית: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 
בעברית: הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.0

תיקונים והתאמות שבוצעו

  • אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים

  • תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן

  • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים מודרנים

  • התאמת האתר לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות

  • תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה

  • כל הדפים באתר בעלי מבנה קבוע

  • לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt)

  • האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר

  • אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב

החרגות

חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו, כמו קבצי PDF.

אנו פועלים לשפר את נגישות הנכסים הדיגיטליים שלנו ובתוכם, מנגישים באופן שוטף טפסים מקוונים, כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש בהם, כולל אנשים עם מוגבלות.

יצירת קשר בנושא נגישות

אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר נשמח לקבל הערות ובקשות, באמצעות פנייה לאחראי הנגישות באתר בדואר האלקטרוני avner.falk@gmail.com

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים מאוד לצרף פרטים מלאים ככל שניתן:

תיאור הבעיה

מהי הפעולה שניסיתם לבצע

קישור לדף בו גלשתם

סוג הדפדפן וגרסתו

מערכת הפעלה

סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם)

הנהלת החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

bottom of page