עיצוב תעשייתי של מוצרים רפואיים הינה התמחות בפני עצמה, בעיצוב לתחום הרפואי הכרת המגבלות ודרישות השוק הינה יתרון חשוב. גישה נכונה יכולה לזרז את תהליך הפיתוח ולהבטיח כי נתונים חשובים יילקחו בחשבון כבר בשלבים הראשוניים.
עיצוב תעשייתי יכול לייצר אפשרויות ולשלב בצורה הטובה ביותר בין צורה לתפקוד, עיצוב טוב מייצר ייתרון יחסי בשוק תחרותי.