לאחר בחירת הדגם המוביל מקבוצת האפשרויות שהוצגו בשלב הקונספט , אנחנו מעמיקים בפיתוח פרטי העיצוב, תהליך זה הינו קריטי בפיתוח מוצר ונעשה במקביל ובשיתוף המתכנו המכני.
תקשורת בין אישית טובה עם המתכנן והבנת תהליכי הייצור והבדיקה חשובים מאד להצלחת המוצר. כמו בהרבה תחומים אחרים הקשבה ושיתוף פעולה יובילו לתוצאות טובות ולהצלחת המוצר.