Prototype moels

כחלק מתהליך הפיתוח ובהתבסס על ניסון רב השנים שלנו, אנו מפיקים עבור לקוחותינו דגמים בהתאם לצרכים, אנו בוחרים את הטכנולוגיה המצאימה והספק המתאים ומקשרים את הלקוח ישירות אליו.